Автомашинууд
Subaru Forester XT 2008 wine MT
2008 оны 3-р үеийн Subaru Forester XT, механик хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, суудал халаагчтай, спорт тоноглолтой.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza G4 blue
2013 онд үйлдвэрлэгдсэн Subaru Impreza G4, автомат хроп, урд хөтлөгчтэй, 2000сс хөдөлгүүртэй, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XS 2009 black
2009 оны 3-р үеийн Subaru Forester XS, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, суудал халаагчтай, ачааны мөртэй, ухрахын камертай, HDD/DVD хардтай хөгжим.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2008 black
2008 оны 3-р үеийн Subaru Forester XT, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, Si-drive, суудал халаагчтай, смарт түлхүүр, лүүктэй ачааны мөртэй, STI яндан, ухрахын камертай DVD/HDD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 08 blue
2008 оны Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, symmetrical AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-drive mode, paddle shift, смарт түлхүүртэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2012 S-edition
2012 оны Subaru Forester, S-Edition, SH9, турботой 2500 cc, aвтомат хроптой (paddle shift), symmetrical AWD, халаагчтай арьсан суудал, Si-Drive mode, smart түлхүүр, DVD/HDD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 08 pearl urban selection
2008 оны Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, symmetrical AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, paddle shift, смарт түлхүүр, арьсан суудалтай, ухрахын камертай DVD/HDD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2008 blue urban selection
2008 оны Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, symmetrical AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, арьсан суудалтай, ухрахын камертай DVD/HDD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0GT 2008 grey
2008 оны Subaru Legacy, Touring wagon 2.0GT, 5MT механик хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, symmetrical AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-drive mode, BILSTEIN амаржин, 2 смарт түлхүүр, ухрахын камертай CD/DVD хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XS 2009 red AT
2009 оны 3-р үеийн Subaru Forester XS, 2000 cc хөдөлгүүртэй, автомат хроптой, symmetrical AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, суудал халаагчтай, CD/FM хөгжимтэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй