Субаругийн boxer хөдөлгүүрийн тухай
2015-08-03

Boxer хөдөлгүүр бол Субаругийн үндсэн технологи юм. Үүний даавуу тал, ашиг тусыг энэхүү видео мэдээллээс үзнэ үү.