Автомашинууд
Subaru Forester 2018 blue
2018/12 сард үйлдвэрлэгдсэн 5-р үеийн цоо шинэ Subaru Forester, 2500 cc хөдөлгүүртэй, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, смарт түлхүүр, ачааны мөртэй, ухрахын камертай android хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2019-08-27
65,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 silver
2010 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, урд суудал халаагч, ачааны мөртэй, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-11-27
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2010 black
2010 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, урд суудал халаагч, ачааны мөр, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-11-27
24,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza XV 2013 black
2013 оны Subaru Impreza XV, автомат хроптой, 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Eyesight аюулгүйн систем, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй. Бензин зарцуулалт бага, өндөр, туулах чадвар сайтай.
Монголд буух огноо: 2019-11-27
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 pearl
2010 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 3-р үеийн 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, халаагчтай арьсан суудал, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-11-27
21,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2014 black
2014 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2019-11-07
28,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 silver
2010 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, халаагчтай суудал, ачааны мөртэй, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-11-07
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 black
2010 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, халаагчтай суудал, ачааны мөртэй, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-11-07
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester S-Edition 2010 silver
2010 оны Subaru Forester S-Edition, автомат хроптой, турботой 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, халаагчтай арьсан суудалтай, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-08-28
28,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester TS 2011 pearl
2011 оны Subaru Forester TS, лимитед 300ш үйлдвэрлэгдсэн, автомат хроптой, турботой 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, халаагчтай арьсан суудалтай, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй, STI спорт тоноглолтой.
Монголд буух огноо: 2019-08-28
34,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй