Автомашинууд
Subaru Forester XT 2014 black
2014 оны 4-р үеийн Subaru Forester XT, автомат хроп, AWD бүх дугуй хөтлөгч, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай хагас арьсан суудал, смарт түлхүүр, спорт хормой, muffler, strut bar, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2023-01-31
45,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2013 wine
2013 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, смарт түлхүүр, ачааны мөр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2023-01-31
31,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2013 pearl
2013 оны Subaru Outback, EXE-2 option, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, смарт түлхүүр, халаагчтай арьсан суудал, ачааны мөр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2023-01-31
32,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Mitsubishi Lancer Evolution-X 2015 black
2015 оны Mitsubishi Lancer Evolution-X , турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, Twin Clutch SST автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгч, brembo тормозны аппарат, aftermarket suspension, спорт суудалтай.
Монголд буух огноо: 2023-01-31
68,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 pearl
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2023-01-03
37,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 pearl
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, арын хаалаг автомат, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2023-01-03
38,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2012 pearl
2012 оны 4-р үеийн Subaru Forester XT, автомат хроп, AWD бүх дугуй хөтлөгч, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай хагас арьсан суудал, смарт түлхүүр, ачааны мөр, гуперын нэмэлт, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-12-07
41,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza XV 2013 wine
2013 оны Subaru Impreza XV, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, смарт түлхүүр, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-12-07
31,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 pearl
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-11-25
37,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Mercedes Benz C200 2015 black
2015 оны Mercedes Benz C200, автомат араатай, 2000cc турботой хөдөлгүүр, RWD хойд дугуй хөтлөгчтэй, арьсан суудалтай.
Монголд буух огноо: 2022-11-23
85,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй