Автомашинууд
Subaru Forester XT 2010 pearl
2010 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2018-12-12
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Exiga 2013 pearl
2013 оны Subaru Exiga facelift, 3-р үеийн 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, автомат хроптой, Eye-site аюулгүйн системтэй, Si-drive, paddle shift, смарт түлхүүр, арын нэмэлт суудалтай, ухрахын камер HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2018-12-12
19,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2009 pearl
2009 оны Subaru Forester XS, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2018-11-30
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 wine
2010 оны Subaru Forester XS, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүктэй, ачааны мөртэй, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2018-11-17
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2009 pearl
2009 оны Subaru Forester XS, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2018-11-19
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2009 pearl
2009 оны Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, халаагчтай арьсан суудал, ухрахын камер, McIntosh брэндийн HDD/MP3 хөгжим, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2018-11-15
22,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2009 red
2009 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, smart түлхүүр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2018-11-15
22,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2009 black
2009 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, smart түлхүүр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2018-11-15
19,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza XV 2012 orange
2012 оны Subaru Impreza XV Crosstrek, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 3-р үеийн 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, ачааны мөртэй.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2009 pearl
2009 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, смарт түлхүүр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2018-11-30
23,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй