Автомашинууд
Subaru Outback 2013 beige
2013 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, ачааны мөр, урд суудал халаагч, CD/MP3 хөгжимтэй. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2022-10-08
29,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2014 pearl
2014 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-10-08
41,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2014 black
2014 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, ачааны мөр, HDD/MP3 хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2022-10-08
32,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 pearl
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагчтай, смарт түлхүүр, арын хаалга автомат, гоёлын обуд, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-10-08
39,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2013 black
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester XT, автомат хроп, AWD бүх дугуй хөтлөгч, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай арьсан суудал, смарт түлхүүр, арын хаалга автомат, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-09-15
42,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2013 silver
2013 оны Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, ачааны мөр, HDD/MP3 хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр
Монголд буух огноо: 2022-09-15
29,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 black
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-09-15
40,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2013 black
2013 оны Subaru Outback, EX edition, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, урд халаагчтай арьсан суудал, ачааны мөр, HDD/MP3 хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр
Монголд буух огноо: 2022-09-10
32,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 black
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, арын хаалга автомат, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-09-05
38,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2013 beige
2013 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат араатай, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, арын хаалга автомат, смарт түлхүүр, ачааны мөр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2022-09-05
40,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй