Автомашинууд
Subaru Forester 2016 green
2016 оны Subaru Forester, Сери-2 загвар, энгийн 2000 cc хөдөлгүүр, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, eye-sight 3.0 аюулгүйн систем, бүх суудал халаагчтай, их гэрэл рүль дагадаг, сохор бүс мэдрэгчтэй, ачааны мөр, ухрахын камертай. Гүйлт: 126K, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-09
44,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2016 black
2016 оны Subaru Forester, Сери-2 загвар, энгийн 2000 cc хөдөлгүүр, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, eye-sight 3.0 аюулгүйн систем, бүх суудал халаагчтай, их гэрэл рүль дагадаг, сохор бүс мэдрэгчтэй, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай. Гүйлт: 92K, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-09
41,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Toyota Sai 2017 pearl
2017 оны Toyota SAI, Seri-2, option-G, hybrid 2400cc хөдөлгүүр, автомат араатай, FWD урд дугуй хөтлөгчтэй, смарт түлхүүр, урд суудал халаагчтай, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2024-08-09
42,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2019 X-break pearl
2019 оны 5-р үеийн Subaru Forester, X-break option, 2500 cc хөдөлгүүр, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, X-mode систем, Eye-sight аюулгүйн систем, бүх суудал халаагч, ачааны мөртэй, арын хаалга автомат, рүль халдаг, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2024-08-09
59,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2015 black
2015 оны 5-р үеийн Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, бартаат замын X-mode, рүль халаагч, шаргал арьсан суудал, eye-sight аюулгүйн систем, бүх суудал халаагчтай, HDD хөгжим, рүль халаагч, гуперын мэдрэгч, ухрахын камертай. Гүйлт: 78K, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
37,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2019 beige
2019 оны 5-р үеийн Subaru Outback, Series II, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, бартаат замын X-mode, рүль халаагч, eye-sight аюулгүйн системтэй, бүх суудал халаагчтай, HDD хөгжим, рүль халаагч, гуперын мэдрэгч, ухрахын камертай. Гүйлт: 111К, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
52,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2014 pearl
2014 оны Subaru Forester, энгийн 2000 cc хөдөлгүүр, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, автомат араа, бартаат замын X-mode, Eye-sight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камертай. Гүйлт: 133K, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
38,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Toyota Sai 2014 black
2014 оны Toyota SAI, Seri-2, option-S, hybrid 2400cc хөдөлгүүр, автомат араатай, FWD урд дугуй хөтлөгчтэй, смарт түлхүүр, ухрахын камертай. Гүйлт: 180K, 3.5-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
34,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2015 dark blue
2015 оны 5-р үеийн Subaru Outback, 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат араатай, бартаат замын X-mode, рүль халаагч, шаргал арьсан суудал, eye-sight аюулгүйн систем, бүх суудал халаагчтай, HDD хөгжим, рүль халаагч, гуперын мэдрэгч, ухрахын камертай.Гүйлт: 137K, 4-үнэлгээтэй.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
37,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Toyota Sai 2014 black
2014 оны Toyota SAI, Seri-2, option-S, hybrid 2400cc хөдөлгүүр, автомат араатай, FWD урд дугуй хөтлөгчтэй, смарт түлхүүр, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2024-08-02
34,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй