Автомашинууд
Subaru Outback 2009 blue
2018 оны 9 сард дугаар авсан, Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, лүүктэй, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй. 2019 оны үзлэг, татвар төлөгдсөн.
Монголд буух огноо: 2018-09-20
19,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza STI 2009
2009 оны Subaru Impreza STI, механик хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-08-08
28,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2010 silver
2010 оны Subaru Forester XS, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, суудал халаагч, ачааны мөртэй, смарт түлхүүр, асаалтын системтэй.
Монголд буух огноо: 2019-07-31
23,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2010 pearl
2010 оны Subaru Outback, автомат хроптой, 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй. Туулах чадвар сайтай, газраас тэнхлэг хүртэл өндөр, зөөлөн явдалтай.
Монголд буух огноо: 2019-07-25
22,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Legacy 2012 black
2012 оны Subaru LEGACY B4, турботой 2000сс DIT хөдөлгүүртэй, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Eyesight аюулгүйн систем, Si-drive, DVD/HDD хөгжим, ухрахын камер, халаагчтай арьсан суудал, лүүктэй.
Монголд буух огноо: 2019-07-02
19,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza XV hybrid 2014 orange
2014 оны Subaru Impreza XV Hybrid, автомат хроптой, hybrid 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай арьсан суудал, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй. Бензин зарцуулалт бага, өндөр, туулах чадвар сайтай.
Монголд буух огноо: 2019-07-23
25,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2010 pearl MT
2010/12 сарын Subaru Forester XT, механик хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүр, ухрахын камер, суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2019-07-23
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2012 beige
2012 оны Subaru Outback, 3.6R Eye Sight, 3620 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, 5AT автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, smart key, HDD/MP3 хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2019-07-23
27,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 silver
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, урд суудал халаагчтай, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, лүүк, ачааны мөр, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2019-07-23
25,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Impreza XV hybrid 2014 orange
2014 оны Subaru Impreza XV Hybrid, автомат хроптой, hybrid 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай арьсан суудал, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй. Бензин зарцуулалт бага, өндөр, туулах чадвар сайтай.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй