Автомашинууд
Subaru Forester 2012 black
2012 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ачааны мөр, гоёлын обуд, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2020-11-18
29,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2011 black
2011 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, спорт нүүр, хормой, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2020-11-18
24,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Outback 2012 black
2012 оны Subaru Outback, FB25 - 2500 cc хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгч, автомат хроптой, Si-drive mode, Eye-sight аюулгүйн системтэй, Mcintosh брэндийн дугаралт сайтай HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай. Туулах чадвар сайтай, өндөр.
Монголд буух огноо: 2020-11-18
24,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2015 dark blue
2015 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
Монголд буух огноо: 2020-11-18
31,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2012 black
2012 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, спорт хормой, нүүртэй, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2020-10-29
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester S-edition 2011 pearl
2011 оны Subaru Forester S-Edition, автомат хроптой, турботой 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, халаагчтай арьсан суудалтай, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2020-10-29
30,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 black
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, Лүүктэй, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2020-10-29
24,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2011 black
2011 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2020-10-29
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester S-edition 2011 silver
2012 оны Subaru Forester S-Edition, автомат хроптой, турботой 2500сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, халаагчтай арьсан суудалтай, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүртэй.
Монголд буух огноо: 2020-10-22
29,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2015 black
2015 оны 4-р үеийн Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, 2000 cc хөдөлгүүртэй, бартаат замын X-mode, eyesight аюулгүйн систем, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камертай.
0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй