Автомашинууд
Subaru Forester XT 2011 pearl MT
2011 оны Subaru Forester, механик хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, турботой 2000 cc хөдөлгүүртэй, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-23
27,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 green
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, лүүк, ачааны мөртэй, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-23
24,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 pearl
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, арьсан суудал, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-23
23,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2013 red
2013 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, paddle shift, Eyesight аюулгүйн систем, халаагчтай арьсан суудалтай, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжим, смарт түлхүүр, лүүк, ачааны мөртэй.
Монголд буух огноо: 2021-02-23
35,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2011 green
2011 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, смарт түлхүүр, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2021-02-05
24,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 silver
2011 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, ачааны мөр, смарт түлхүүр, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2021-02-05
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2012 black
2012 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, ачааны мөр, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, хар хайрцаг, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-05
24,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 pearl
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-05
23,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester 2011 pearl
2011 оны Subaru Forester, автомат хроптой, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, FB20 - 2000 cc хөдөлгүүртэй, ачааны мөр, смарт түлхүүр, HDD/DVD хөгжим, ухрахын камер, урд суудал халаагчтай.
Монголд буух огноо: 2021-02-05
24,500,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй
Subaru Forester XT 2011 black
2011 оны Subaru Forester XT, автомат хроптой, турботой 2000сс хөдөлгүүртэй, AWD бүх дугуй хөтлөгчтэй, Si-Drive mode, урд суудал халаагч, ачааны мөр, смарт түлхүүр, ухрахын камертай HDD/DVD хөгжимтэй.
Монголд буух огноо: 2021-01-04
25,000,000 төгрөг
Дэлгэрэнгүй