Зөвлөгөө, мэдээлэл
Subaru Forester автомашинд хийсэн тест
2008-2012 онд гарсан 3-р үеийн Subaru Forester-н бартаат зам туулах чадварыг харуулсан тест жолоодлогын бичлэгийг үзнэ үү.
2015-03-12
Дэлгэрэнгүй
Автомашины VIN код гэж юу вэ?
XX зууны 80-аад оныг хүртэл бүх автомашин долоон шифр бүхий арлын /шасси/ дугаараар тодорхойлогддог байсан. Энэ хэлбэр нь тухайн тээврийн хэрэгслийн талаарх мэдээллийг бага агуулдаг дутагдалтай байжээ. Иймээс автомашин үйлдвэрлэгчид 17 тэмдэгт бүхий олон үсгэн тэмдэглэгээтэй VIN CODE буюу тусгайлан ялгах тэмдэгт /арлын дугаар/-ийг хэрэглэх болсон.
2015-03-12
Дэлгэрэнгүй
Аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд жолооч та яах ёстой вэ?
Жолооч таны машин, механизм санамсаргүйгээр хүчдэлтэй байгаа Агаарын шугамд шүргэсэн наалдсан, тохиолдолд: Жолооч нь бий болсон холбоосыг / контакт/ түргэн салгаж хүчдэлтэй хэсгээс 1м-ээс хол зайнд холдуулах хэрэгтэй. Бий болсон холбоосыг салгах боломжгүй тохиолдолд:
2015-03-12
Дэлгэрэнгүй